Katarzyna Jagusiak

Prawo Administracyjne

Kancelaria Adwokacka - Prawo Administracyjne

Lex oeconomica

  • Doradztwo dotyczące zagadnień prawa administracyjnego.
  • Reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej.
  • Sporządzanie wniosków i pism na potrzeby postępowań administracyjnych.
  • Sporządzanie skarg na decyzje administracyjne.
  • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Kontakt z naszą Kancelarią

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Jagusiak

Numer Telefonu

533-291-324

Adres E-mail

sekretariat@kancelariajagusiak.pl

Adres

ul. Plebiscytowa 1/308, 44-100 Gliwice