Katarzyna Jagusiak

Prawo Bankowe

Kancelaria Adwokacka - Prawo Bankowe

Banking lege

  • Analiza umów kredytowych oraz wszelkich innych umów zawieranych z bankami.
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń prawa przez banki i inne instytucje kredytowe.
  • Reprezentacja w sporach z bankami lub instytucjami kredytowymi.
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących unieważnienia umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej.

Kontakt z naszą Kancelarią

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Jagusiak

Numer Telefonu

533-291-324

Adres E-mail

sekretariat@kancelariajagusiak.pl

Adres

ul. Plebiscytowa 1/308, 44-100 Gliwice